Stageritme per opleiding en leerjaar

BOL niveau 3: opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

Stage eerste leerjaar Nadat de student 20 weken theorie heeft gevolgd, wordt er in periode 3 gedurende 10 weken vier dagen per week stagelopen. De schooldag zijn vastgesteld. De BPV-dagen zijn daarnaast in overleg met de stage in te vullen. Zie onder het kopje ‘Procedure toewijzing stageplaatsen’ de werkwijze hiervoor.
Stage tweede leerjaar Tijdens het tweede leerjaar loopt de student twee periodes van 20 weken in totaal stage, verdeeld over vier dagen per week. Ook hierbij is de schooldag vastgesteld. De plaatsingsprocedure is hetzelfde als in het eerste leerjaar.
Stage derde leerjaar Tijdens het derde leerjaar loopt de student twee periodes van 20 weken in totaal stage, verdeeld over vier dagen per week. De schooldag is vastgesteld. De plaatsingsprocedure is hetzelfde als in het eerste en tweede leerjaar.
Kraamzorg Studenten die voor de branche kraamzorg kiezen, volgen in het eerste en tweede leerjaar naast een reguliere Verzorgende IG stage ook snuffelstages bij een kraambureau. In het laatste deel van de opleiding kan de stage volledig in de kraambranche plaatsvinden. De matching hiervoor verloopt via school.

 

BOL niveau 4: opleiding Verpleegkundige (VP)

Stage eerste leerjaar Nadat de student 20 weken theorie heeft gevolgd, wordt er in periode 3 of 4 gedurende 10 weken vier dagen per week stage gelopen. De schooldag is vastgesteld. De BPV-dagen zijn daarnaast in overleg met de stage in te vullen. Zie voor de werkwijze het kopje ‘Procedure toewijzing stageplaatsen’.
Stage tweede leerjaar Tijdens het tweede leerjaar volgt de student een stage van 20 weken in periode 1 en 2, óf in periode 3 en 4. Dit is een periode van 20 weken waarin vier dagen per week wordt stagegelopen. De schooldag is vastgesteld.
Stage derde leerjaar Tijdens het derde leerjaar loopt de student een stage van 20 weken verdeeld over vier dagen per week in periode 1 en 2, óf periode 3 en 4. De schooldag is vastgesteld.
Stage vierde leerjaar Tijdens het vierde leerjaar loopt de student in periode 1 en 2 óf periode 3 en 4 een stage van 20 weken verdeeld over vier dagen per week. De schooldag is vastgesteld. Deze stage is een uitstroomstage en wordt afgesloten met een examen (proeve van bekwaamheid).